Kontakt

Grundskolor, förskoleklass och särskola

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att skolplikten börjar gälla från och med höstterminen det år barnet fyller sex år samt att alla barn måste gå i skolan minst 10 år.

Information om förskoleklassen på Skolverket.selänk till annan webbplats

Till den obligatoriska skolan räknas förskoleklass, grundskolan, sameskolan, specialskolan och obligatoriska särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrar inte heller kostnader för t.ex. läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

Om årets skolavslutning

Folkhälsomyndigheten och skolverket har nu arbetat fram riktlinjer för årets avslutningar. Utifrån dessa direktiv så gäller följande i Ovanåkers kommun:

  • För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-20 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
  • Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Välja grundskola

Ditt barn tillhör den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen i det fastställda upptagningsområdet. Om du vill byta skola för ditt barn går det bra under hela året så länge det inte får orimliga organisatoriska och ekonomiska följder. Ett skolbyte kan dock innebära att ditt barn inte har rätt till skolskjuts.

Om du vill byta skola eller flyttar in till kommunen ska du skicka in en ansökanPDF. Det är sedan rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Jämför grundskolorna i Ovanåkers kommun

Särskola

Vår särskola är idag integrerad på våra förskolor och grundskolor. All gymnasiesärskola hänvisas för närvarande till Höghammar i Bollnäs.

Kontakt

Alfta rektorsexpedition

Birgitta Aronsson
Skoladministratör
Tfn 0271-572 50
E-post birgitta.aronsson@ovanaker.se

Edsbyns rektorsexpedition

Susanne Svedberg
Skoladministratör
Tfn 0271-571 80
E-post susanne.svedberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-04-30 13.24