Kontakt

Grundskolor, förskoleklass och särskola

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att skolplikten börjar gälla från och med höstterminen det år barnet fyller sex år samt att alla barn måste gå i skolan minst 10 år.

Till den obligatoriska skolan räknas förskoleklass, grundskolan, sameskolan, specialskolan och obligatoriska särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrar inte heller kostnader för t.ex. läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

Välja grundskola

Ditt barn tillhör den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen i det fastställda upptagningsområdet. Om du vill byta skola för ditt barn går det bra under hela året så länge det inte får orimliga organisatoriska och ekonomiska följder. Ett skolbyte kan dock innebära att ditt barn inte har rätt till skolskjuts.

Om du vill byta skola eller flyttar in till kommunen ska du skicka in en ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är sedan rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Särskola

Vår särskola är idag integrerad på våra förskolor och grundskolor. All gymnasiesärskola hänvisas för närvarande till Höghammar i Bollnäs.

Kontakt

Alfta rektorsexpedition

Birgitta Aronsson
Skoladministratör
Tfn 0271-572 82
E-post birgitta.aronsson@ovanaker.se

Isabel Berggren
Skoladministratör
Tfn 0271-572 50
E-post isabel.berggren@ovanaker.se

Edsbyns rektorsexpedition

Susanne Svedberg
Skoladministratör
Tfn 0271-571 80
E-post susanne.svedberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad