Kontakt

Årskurs 8

År 8 är organiserad i hemområde. Lärarna ingår i ett och samma arbetslag som arbetar med samtliga årskurser på högstadiet.

Föräldrarna får information varje vecka om vad som händer under den kommande veckan som prov, läxor, idrottsdagar och andra aktiviteter. Informationen skickas ut genom Admentum.

Kontakt

Mentorer 8A

Lotta Andersson
e-post: charlotte.andersson@utb.ovanaker.se

Marika Konturri
e-post: marika.kontturi@utb.ovanaker.se

Adelaida Gomez
e-post: adelaida.gomez.daza@utb.ovanaker.se

Mentorer 8B

Jacques Perrier
e-post: jacques.perrier@utb.ovanaker.se

Sofie Kvick
e-post: sofie.kvick@utb.ovanaker.se

Lina Björklund
e-post: lina.bjorklund@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 14.14