Kontakt

Årskurs 7

År 7 är organiserad i hemområde. Lärarna ingår i ett och samma arbetslag som arbetar med samtliga årskurser på högstadiet.

Föräldrarna får information varje vecka om vad som händer under den kommande veckan som prov, läxor, idrottsdagar och andra aktiviteter. Informationen skickas ut genom Admentum.

Kontakt

Mentorer 7A

Ulla-Britt Edlund Norberg
e-post: ulla-britt.norberg@utb.ovanaker.se

Ruben Fritzon
e-post: ruben.fritzon@utb.ovanaker.s

Marlene Gunnarsson
e-post: marlene.gunnarsson@utb.ovanaker.se

Mentorer 7B

Charlotte Toft
e-post: charlotte.toft@utb.ovanaker.se

David Smith
e-post: david.smith@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 14.14