Kontakt

Årskurs 9

År 9 är organiserad i hemområde. Lärarna ingår i ett och samma arbetslag som arbetar med samtliga årskurser på högstadiet.

Föräldrarna får information varje vecka om vad som händer under den kommande veckan som prov, läxor, idrottsdagar och andra aktiviteter. Informationen skickas ut genom Admentum.

Kontakt

Mentorer 9A

Lena Ahlström
e-post lena.ahlstrom@utb.ovanaker.se

Louise Graff
e-post louise.graff@utb.ovanaker.se

Mentorer 9B

Anna Jakobsson-Unger
e-post anna.unger@utb.ovanaker.se

Petra Bergquist
e-post petra.bergquist@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 14.14