Kontakt

Årskurs 9

År 9 är organiserad i hemområde. Lärarna ingår i ett och samma arbetslag som arbetar med samtliga årskurser på högstadiet.

Föräldrarna får information varje vecka om vad som händer under den kommande veckan som prov, läxor, idrottsdagar och andra aktiviteter.

Kontakt

Mentorer 9 A

Ulla-Britt Edlund Norberg
e-post: ulla-britt.norberg@utb.ovanaker.se

Ruben Fritzon
e-post: ruben.fritzon@utb.ovanaker.s


Mentorer 9 B

Charlotte Toft
e-post: charlotte.toft@utb.ovanaker.se

David Smith
e.post: david.smith@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-23 10.49