Kontakt

Policy för elevdokumentation och utvecklingssamtal

Individuell utvecklingsplan (personlig plan) - ett koncept i tre delar.

1. Elevdokumentation

a) Lärarna ska enkelt men tydligt dokumentera varje elevs utveckling i varje ämne.

b) Dokumentationen ska utgå från nationella och lokala mål och betygskriterier.

c) Dokumentationen ska vara tillgänglig för elev och förälder

2. Sammanfattande omdöme

a) Två veckor innan utvecklingssamtalet ska elev och förälder få ett omdöme om elevens kunskapsnivå i varje ämne, samt något om elevens sociala utveckling.

b) Detta omdöme ska vara en lägesrapport, ”var ligger eleven idag, i förhållande till vad som hittills tagits upp och vad eleven hittills visat?”

3. Individuell utvecklingsplan

a) En IUP ska upprättas under utvecklingssamtalet och sätta några få mål för den närmaste framtiden.

b) IUP ska fokusera på elevens förmågor, intressen och starka sidor

c) Alla elever ska ha en IUP. De elever som riskerar att inte nå målen, skall dessutom ha ett Åtgärdsprogram


Kontakt

Sjukanmälan elever

Tfn 0271-572 62

Via SMS 073-012 12 75
Skriv: Frånvaro ÅÅMMDD-NNNN

Rektor

Anders Liljemark
Tfn 0271-572 73

Expedition

Birgitta Aronsson
Tfn 0271-572 50

Studie- och yrkesvägledare

Karin Woxberg
Tfn 0271-571 84
Alftaskolan mån-tis
Celsiusskolan i Edsbyn ons-tor-fre

Skolsköterska

Gun Olofsson
Tfn 0271-572 58

Kurator

Emma Åström
Tfn 0271-570 79

Senast uppdaterad 2018-10-15 11.22

Tyck till om sidan