Ansökan om ledighet

Vid Celsiusskolan 7-9 får mentor bevilja ledighet upp till tio dagar. Handlar ledigheten om en längre period är det rektor som beviljar ledigheten.

Vid varje ledighet ska ett ansvarskontrakt fyllas i. Fyll i blanketten för ledighetsansökanPDF och lämna till din lärare.

Policy vid ledighet

Vi beviljar ingen ledighet för elever som riskerar att inte uppnå målen i något ämne. Ledighet som inte är beviljad registreras som ogiltig frånvaro och skrivs in i betyget. Elev och vårdnadshavare ansvarar själva för att undersöka och ta ikapp det skolarbete som missas vid all form av frånvaro.

Senast uppdaterad 2018-09-20 07.36

Tyck till om sidan