Kontakt

Veckobrev v.49

Åk 7B

Om en elev blir sjuk under skoldagen och behöver åka hem, måste eleven kontakta en lärare som pratar med en förälder eller vårdnadshavare. Föräldern måste godkänna att eleven åker hem. Detta är en rutin vi har på Celsius 7-9 för att säkerställa att eleven har det bra men också för att skolan har ansvaret för eleven till skoldagens slut och vid sjukdom tar föräldrarna över ansvaret.

Datorskåp - har blivit elevskåp, inte ok! Eleverna ska lägga ämnesmappar i sina elevskåp, datorerna i dataskåpen. Prata gärna hemma med ditt barn om att ta ansvar för skolmaterial, både hantering (så att dator/böcker osv inte går sönder) och att ta med skolmaterial på lektionerna.

Laddare till datorer försvinner, lösning på detta ska ses över. Kolla om det finns laddare hemma

Elever lånar cyklar från skolan. För dig som har cykel och vill ha den kvar: köp ett lås att ha på cykeln.


Celsiusskolan har en adventskalender där vi lånat konceptet från Friends Snällkalender. Varje skoldag innebär ett nytt uppdrag som ska sprida kärlek och omtanke.Ha det gott!

Hälsningar Anna och Carina

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2018-12-04 19.45

Tyck till om sidan