Kontakt

Årskurs 9B

Kontakt

Mentor

Jenny Rodriguez Mickelsson
E-post: jenny.rodriguez.mickelsson@utb.ovanaker.se

Anna Smedsgård
E-post: anna.smedsgard@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad