Kontakt

Inskolning på Celsius Fritidshem

Här hittar du information om inskolning på Blomsterängens fritidshem.

Inskolning av elev från förskola till fritidshem

Gäller nya elever som behöver fritidshemsplats. När elevlistor och placering är fastställd, skickar vi ett personligt brev hem till eleven med information att de fått plats hos oss och en inbjudan om att komma på ett första besök med sina föräldrar. Tid och datum står på inbjudan. Dessa besök sker under veckorna 25-27.

Utifrån elevens/föräldrarnas behov kommer vi överens om inskolningsdatum och när behov av fritidsplats startar. Från och med 1 augusti kan fritidshemsplatsen börja användas. Vi pedagoger delar upp inskolningarna och ska alltid finnas med vid varje tillfälle vi bestämt, med förälder och elev. Beslutad personal skolar in eleven under hela inskolningstiden. Det är, som regel, minst två besök. Den första dagen mellan kl. 09.00-10.30 och den andra dagen mellan kl. 12.30-14.00.

Dessa inskolningssamtal/besök ska genomföras av vårdnadshavare.

Plan över inskolningsrutin - förskoleklassbarn eller äldre

Information till föräldrar om hur en dag på fritids kan se ut.

  • Tider för öppning och stängning
  • Viktiga telefonnummer till fritidshemmen vid sjukanmälan, ledighet m.m.
  • Tider för frukost och mellanmål samt rutiner.
  • Allergier, eftersom vår skola är allergianpassad (se speciella anvisningar).
  • Vi informerar även om att uppgifter vi får från hemmet/barnet aldrig diskuteras utanför fritidshemmet.
  • Tar in kontaktuppgifter på eleven. Schema digitalt i Tieto.
  • Föräldrarna lämnar eleven själv en stund vid dessa två besök, om eleven tycker det är okej.
  • Finns behov av längre inskolning, så utökar vi tiden.

Under inskolningstiden är det förälder/vårdnadshavare som sköter inskolning tillsammans med sitt barn. Detta för att även föräldern ska få inblick och lära känna personal och verksamhet.

När eleven sedan är inskolad och trygg i sin nya miljö på fritids, är det okej att någon annan hämtar/lämnar eleven hos oss.

Vi meddelar alltid vårdnadshavare/ förälder om något speciellt inträffar. Vi förväntar oss att även ni föräldrar kontaktar oss om något inträffar som ni har tankar kring.

Beslutat gemensamt av rektor och personal vid Blomsterängens fritidshems.

Kontakt

Celsius Fritids

Tfn 0271-572 02
Mobil 073-271 18 35

E-post blomsterangens.fritids@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-08-05 10.54