Kontakt

Inskolning på Blomsterängen

Här hittar du information om inskolning på Blomsterängens fritidshem.

Inskolning av elev från förskola till fritidshem

Gäller nya elever som behöver fritidshemsplats. När elevlistor och placering är fastställd, skickar vi ett personligt brev hem till eleven med information att de fått plats hos oss och en inbjudan om att komma på ett första besök med sina föräldrar. Tid och datum står på inbjudan. Dessa besök sker under veckorna 25-27.

Utifrån elevens/föräldrarnas behov kommer vi överens om inskolningsdatum och när behov av fritidsplats startar. Från och med 1 augusti kan fritidshemsplatsen börja användas. Vi pedagoger delar upp inskolningarna och ska alltid finnas med vid varje tillfälle vi bestämt, med förälder och elev. Beslutad personal skolar in eleven under hela inskolningstiden. Det är, som regel, minst två besök. Den första dagen mellan kl. 09.00-10.30 och den andra dagen mellan kl. 12.30-14.00. Dessa inskolningssamtal/besök ska genomföras av vårdnadshavare.

Plan över inskolningsrutin - förskoleklassbarn eller äldre

Information till föräldrar om hur en dag på fritids kan se ut.

  • Tider för öppning och stängning
  • Viktiga telefonnummer till fritidshemmen vid sjukanmälan, ledighet m.m.
  • Tider för frukost och mellanmål samt rutiner.
  • Allergier, eftersom vår skola är allergianpassad (se speciella anvisningar).
  • Vi informerar även om att uppgifter vi får från hemmet/barnet aldrig diskuteras utanför fritidshemmet.
  • Tar in schema och kontaktuppgifter på eleven.
  • Föräldrarna lämnar eleven själv en stund vid dessa två besök, om eleven tycker det är okej.
  • Finns behov av längre inskolning, så utökar vi tiden.

Under inskolningstiden är det förälder/vårdnadshavare som sköter inskolning tillsammans med sitt barn. Detta för att även föräldern ska få inblick och lära känna personal och verksamhet.

När eleven sedan är inskolad och trygg i sin nya miljö på fritids, är det okej att någon annan hämtar/lämnar eleven hos oss.

Vi meddelar alltid vårdnadshavare/ förälder om något speciellt inträffar. Vi förväntar oss att även ni föräldrar kontaktar oss om något inträffar som ni har tankar kring.

Ändrade rutiner för måltider

På förekommen anledning har vi reviderat våra rutiner kring måltider; frukost och mellanmål.

Bakgrund: hösten 2016

Vid fritidshemmet är många yngre nya barn inskrivna, verksamheten är förlagd till olika hus inom Celsiusskolan, samt att alla måltider äts i skolans matsal. Detta läsår har vi två förskoleklasser inom skolan. Det har också medfört flera nya anställda och många nya barn, vilket har gett oss anledning att se över och skärpa upp våra rutiner.

Så här har vi beslutat

Frukost

Personal som stänger antecknar, utifrån varje enskilt schema, vilka barn som ska gå med och äta frukost (dessa barn markerade med grönt på våra schemabrickor). Personal som börjar kl. 07.15 hämtar denna lista och ropar upp alla barn som ställt sig i kö, påklädda, utanför fritids. Ytterligare två personal har börjat sin arbetsdag på fritidshemmet. Totalt följer tre personer med till frukost. Om inte alla barn på listan finns med i ledet, går en personal in och undersöker anledning.

En personal stannar kvar på fritids under frukosten och har ansvar för barn som inte ska delta på frukosten eller kommer till fritids efter den tiden. Cirka 07.45 kommer barnen tillbaka till skolgården och leker ute tills skolan börjar. En rastvakt finns ute på skolgården från kl. 07.45.

Mellanmålsrutiner

Personal hämtar de yngre barnen vid respektive klassrum och får en lapp av läraren med namn på barn som ska med till mellanmålet. Lapparna skrivs av fritidshemspersonal som öppnade på morgonen (kl. 06.00). De som hämtar barnen i årskurs 3 tar med sig hela ”schemabrickan” och sätter en prick till höger om barnets namn.
Klass 4 och 5 går själva till mellanmålet och prickas av vid matsalen. Barnen på Violen äter i lilla rummet i matsalen och Solrosen äter i stora rummet. När mellanmålet är slut går respektive fritidshemsavdelning till sin aktivitet.

Beslutat gemensamt av rektor och personal vid Blomsterängens fritidshemsavdelningar.

Kontakt

Violen

Tfn 0271-572 02
Mobil 073-271 18 35

Solrosen

Tfn 0271-57203
Mobil 070-510 94 23

E-post blomsterangens.fritids@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-13 14.30

Tyck till om sidan