Kontakt

År 4

I klass 4 finns 24 elever. Klasslärare är Heidi Bakåsmoen och Linn Lundqvist

Kontakt

Celsiusskolan

Tfn 0271-572 04
E-post persclm@ovanaker.se

Senast uppdaterad