Kontakt

Ordningsregler Celsiusskolan F-6

Vi vill att vår skola ska vara en plats där alla är trygga och trivs, har lust att lära, känner arbetsglädje och utvecklas.

Ordningsregler åk. F-6 samt fritidshem

 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
 • Vi är artiga och vänliga mot varandra
 • Vi uttrycker oss alltid trevligt och vårdat
 • Vi respekterar varandra och följer skolans, klassens och gruppens regler
 • Vi är rädda om vår skola/fritidshem och hjälper till att bevara den

Därför gör vi också så här

 • Vi kommer till skolan varje dag och är i tid till våra lektioner
 • Vi lämnar in våra värdesaker vid skoldagens början
 • Vi ger varandra arbetsro genom att inte störa med prat under lektionerna
 • Vi är ute på rasterna
 • Vi låter bli att slåss eller säga kränkande saker till någon
 • Vi stannar på skolans område under skoltid/fritidshemstid

Konsekvenser om ordningsreglerna inte följs

 1. Tillsägelse
 2. Utvisning från påbörjad lektion
 3. Ta igen förlorad tid
 4. Hemmet kontaktas
 5. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd
 6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal
 7. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen

Information i skolans plan mot kränkningar och främjande av likabehandlingöppnas i nytt fönster

Upprättad i samarbete med personal, elever samt kommunicerad med föräldrar ht 2014, reviderad aug. 2016

Information om skolans ordningsregler

För vår skola gäller vissa ordningsregler som vi tagit fram tillsammans med eleverna (hösten 2014) Vi vill gärna informera dig/er som vårdnadshavare dessa regler. Ta dig/er tid att diskutera igenom dessa regler tillsammans med ditt/ert barn. Fyll sedan i blankettenPDF och lämna den till rektorn som ett bevis att tagit del av våra ordningsregler.

Även om vi arbetar med ordningsreglerna i skolan och på fritids kan det vara bra att ni som är vårdnadshavare diskuterar med ert barn vad reglerna innebär. Om det är något som du eller ni undrar över får ni gärna höra av er till mig.

Kontakt

Sjukanmälan elev

via skola.admentum.se (eller appen)

Rektor

Britt-Inger Robertsson
Telefon: 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Celsiusskolan F-6
828 80 Edsbyn
E-post persclm@ovanaker.se

Besöksadress

Sporthallsvägen
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad 2020-09-17 13.31