Föräldraråd 19-10-24

Närvarande: Sofie Engholm, Fia Elfving, Maria Hellström, Marie Olofsson, Liselott Wikman, Peter Vest, Heidi Johansson-Kaislaniemi, Klara Davidsson, Chris Sommar, Birgitta Lind.

 • Vi går igenom förra föräldrarådet från 21/2-19.
 • Matsalens ljudnivå är något hög beroende på ett ökat elevantal. Chris ser över detta
  med ljudplattor för att få ned ljudnivån.
 • Elevrådet har ett förslag angående utflyktsmat. Vi diskuterar och är överens om att
  utflyktsmaten som serveras från köket fortsätter i den form som tänkt.
 • Helen i köket avslutar sin tjänst hos oss. Kommunen söker ny person som vill ta över
  ansvaret efter Helen. Vi informerar om vem som får tjänsten när vi vet mer.
 • Föräldrarna hör inget särskilt från barnen, det är när det händer något extra roligt som
  de berättar hemma, exempelvis trollkarlen, polisen, handbollsturnering och teaterresor.
 • Informerar om lärartjänster och kommande elevantal. Ny tjänst kommer tillträdas till
  vårterminen i årskurs tre.
 • Chris pratar om fritids och presenterar vikarierna. Resonerar lite angående Lifecare,
  och att lärare ibland vill dubbelkolla angående busstider.
 • Vi pratar om vikten av att ha en god kommunikation åt båda hållen. Vi har ett
  gemensamt ansvar för våra barn.
 • Chris informerar om Skolverkets ”Läsa, skriva, räkna garantin”.
 • I skolenkäten får vi överlag goda resultat, i synnerhet trygghet och trivsel. Vissa
  upplever att studieron behöver förbättras. Föräldrarna pratar om skärmar som kan
  underlätta för eleverna vid eget arbete.
 • Bandyakademin fortsätter stötta oss med uppkomst av isplanen. Vi hoppas på en god
  vinter så vi får skidspår även denna kommande säsong.
 • Utomhusmiljön diskuteras. Soprum planeras. Känns obehagligt med transporter som
  kommer upp på skolgården, detta kommer ses över.
 • Admentum är på gång. Efter lovet ska detta vara väl fungerande. Där ska alla frånvara
  registreras. Information och utbildning i from av instruktionstexter samt filmer
  kommer finnas tillhands.
 • ”Visa vänlighet och ta ansvar” är skolans ledord. Vi resonerar om vad detta innebär.
 • Chris pension närmar sig. Hon arbetar till 31/3-2020. Hur organisationen kommer se
  ut är just nu oklart, men den närmaste tiden efter tillträder någon som redan är rektor i
  vårt rektorsområde. Ny skolchef kommer också tillsättas under våren.
 • Övriga frågor: Medborgarförslag har lämnats in för att få gång och cykelväg mellan
  Ovanåker och Knåda skola, med omnejd.
 • Förälder tipsar om tv programmet ”Din hjärna” på SVT play som kan vara bra att visa
  de äldre eleverna, (undervisning), som handlar om exempelvis skärmtid och motion.

Anteckningar, Bibbi Lind

Senast uppdaterad