Kontakt

Trivselregler på Knåda skola

Här kan du läsa om våra trivselregler på Knåda skola.

Vi har valt den GYLLENE REGELN som övergripande regel:

”Du ska vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”

Övriga trivselregler

  • Man ska vara snäll, bry sig om andra, hjälpa varandra och visa hänsyn.
  • Ingen mobbning eller kränkande behandling får förekomma.
  • Låta alla som vill vara med.
  • Vi ska ha studiero i klasserna.
  • Vi ska vara rädda om vår skola och hjälpa till med ordningen.
  • Lyssna och visa respekt för varandra.
  • Vi talar med vårdat språk.
  • Mobiltelefoner ska hållas avstängda under hela skoldagen.
  • Ingen får lämna skolgården utan att fråga.

Varje klasslärare går igenom vilket område som är elevernas skolgård så att de vet gränserna.
Trivselreglerna tas upp i början av varje termin.
De utvärderas årligen i elevråd och med skolans personal.

Samhällets lagar och förordningar gäller i skolan. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att De tar ett allt större ansvar allt eftersom för det egna arbetet och för skolmiljön.

Rektor
Chris Sommar

Kontakt

Rektor

Chris Sommar
Tfn 0271-570 66
E-post chris.sommar@ovanaker.se

Telefon

0271-574 16

Sjuk-/friskanmälan

​0271-574 16

E-post

knada.skola@utb.ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Knåda skola
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad 2017-10-31 13.28

Tyck till om sidan