Kontakt

År 0 Förskoleklassen Fröet

I förskoleklassen arbetar Emma Helmersson.

Kontakt

Förskoleklassen Fröet

Tfn 0271-572 25
Mobil: 073-270 73 02

Klasslärare

Emma Helmersson
E-post emma.helmersson-2@utb.ovanaker.se.

Senast uppdaterad