Kontakt

Föräldraråd

Här kan du läsa protokollen från våra föräldraråd.

Välkomna ni som är speciellt valda i klasserna som representanter, men även andra föräldrar som är intresserade är välkomna!

Föräldraråd ger en möjlighet för er som föräldrar, tillsammans med skolan, få information om vad som händer på och omkring skolan. Det ger också hem och skola möjlighet att samverka för barnens bästa.

VÄLKOMNA

Britt-Inger, Ola & personal på Lillboskolan

Kontakt

Rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad