Föräldraråd 20-02-06

Närvarande:
Fröet:
Sofie, Annika
Åk 1:
Åk 2:
Linda, Linda
Åk 3:
Åk 4: Malin
Åk 5: Annika, Ida
Åk 6: Pontus, Kerstin
Tf rektor: Britt-Inger Robertsson
Bitr. rektor: Ola Larshans
Sekreterare: Linda Hasselqvist

 • Tf rektor Britt-Inger Robertsson hälsar välkommen och berättar om
  rektorsorganisationen där Ola Larshans är biträdande rektor på Lillboskolan.
  Christer Andersson är numer Skolchef i kommunen.
 • Föregående protokoll, från 191105 läses upp.
 • Genomgång av ändringar i skolans organisation:
  Claes är tjänstledig. Josefine och Kajsa in i åk 3. Andreas Östlin åk 1. Lena
  Dahren på fritids.
  Ny tjänst på Fritids ligger ute för Maggan som går i pension i sommar.
 • Renoveringar:
  6:ans klassrum gjordes under jullovet. Två toaletter renoveras på Sportlov
  eller Påsklov.
  Omklädningsrum är i behov av renovering och ligger högt på
  prioriteringslistan, AEFAB styr detta. Förhoppningsvis kan det göras under
  2020.
 • Elevrådet har en viktig roll i arbetet med bla matsal/matsituation och
  renoveringar.
 • Skolavslutning
  Ovanåkers kyrka torsdag den 11 juni. En önskan från föräldrarådet är
  torsdag kväll, 11 juni. Ett förslag är F-3 kl.17.00, 4-6 kl.18.15.
  Hör av dig till skolan, klassföreståndare eller rektor, så snart som möjligt
  om du önskar något annat.
  Onsdag 10 juni kvällstid är kyrkan upptagen.
 • Från föräldrarådet:
  År 6, maten tar ofta slut, även det vegetariska alternativet, när dom kommer
  och ska äta.
  Önskan att få köpa matlådor för att minska matsvinnet.
  Hör gärna av er till klasslärare eller rektor om ni har frågor och funderingar,
  t.ex. om det hänt något speciellt med ert barn. Hellre en gång för mycket,
  annars är det lätt att händelser blir uppförstorad i onödan.
  Vi har alltid 2-4 rastvakter ute vid varje rast. På tisdagarnas konferens för
  arbetslaget är rast något som tas upp, nya behov eller förutsättningar.

Nästa föräldraråd: 7 april kl.18.00.

Senast uppdaterad 2020-10-29 13.00