Föräldraråd 201203

Närvarande

F-klass : Anna E, Malin W, Xandra F Åk 1: Annika P Åk 2: Jimmi B, Niklas N Åk 3: Anna E Åk 4: Marie Ö ,Ellinor P Åk 5: Per- Olov M Åk 6 : Anders S, Annika P

Bitr.rektor: Ola Larshans
Sekreterare: Emma Helmersson

Genomgång av skolans organisation:

Fritids
Grundfritids: Andreas, Patrik, Ida, Ulrika (Peter S)
Morgonfritids: Anders, Emma, Peter S

F-klass: Emma, Ida, Anders
1: Titti och Madde
2: Linda, Ulrika, Andreas, Patrik
3. Hanna, Anita, Josefine J
4: Helen, Sara
5: Gunnel, Kajsa, Patrik, Peter S
6: Birgitta, Annelie, Ingalill

Idrott: Peter W
Speciallärare: Maritha

Covid - 19
Vi följer FHM-rekommendationer. Har flera anpassningar i verksamheten, vilket vi haft i stort sett sedan v.10. Bla:

 • Endast arbetande personal och elever inne skolan.
 • “Klassverksamhet”
 • Handtvättar ofta
 • Hålla avstånd, i den mån det går.
 • Tvärgrupper pausas tex rörelseträning i klass
 • Digitala möten tex; elevråd, trygghetsgrupp, utvecklingssamtal, föräldramöte osv.
  Hur har ni upplevt att det fungerat?
  De flesta upplever att våra möten/ utvecklingssamtal vi haft både utomhus och digitalt har fungerat väldigt bra, vinningen är att ha mötet med de anpassningar man kan göra.


Admentum är en kanal som fungerar bra både för föräldrar och lärare för kommunikation. Några har haft problem med att få notiser men det har löst sig efter att man ändrat inställningar.

 • Vi testar distansundervisning ibland. Till och med våra yngsta elever hade distansundervisning med Emma häromdagen!
  Vi har utvecklat vår it-kompetens och har “tvingats” använda och lära oss de hjälpmedel som finns!

Trygghet och studiero:
Positivt beteendestöd (PBS), stärka det positiva beteendet.

Skolans värdeord: Ta ansvar och Visa vänlighet.

Vi berättar “vad vi ska göra “ och mindre av “vad vi inte ska göra”.

Exmpel:

 • “Vi går i korridoren” istället för “ Inte springa”
 • “Vad bra att du räcker upp handen”

Vi vill ha trygga elever på skolan och är eleverna trygg så är det lättare att fokusera på lärandet.

Alla lärare på skolan jobbar tillsammans med PBS och med stöttning från Cenita som arbetar på Celsius. Vi är nu i en fas där vi skall väva in eleverna i detta arbete. Alla vill ha beröm och om vi uppmuntrar bra saker och beteenden då strävar fler efter att göra just detta. Det är viktigt att ge beröm för det man gör bra och inte lägga fokus på det negativa. Alla strävar efter att göra det bästa man kan utifrån sina egna förutsättningar.


Elevkollen, görs en gång i månaden åk 1-6. Vi har en riktlinje på 3,6 på skala 1-4. Vi ser en positiv utveckling! Både vad gäller trygghet och studiero.

Resultaten vi har tittat på är för augusti, september och oktober. Det vi ser är att det går i rätt riktning mot det positiva hållet. Vi ligger högre än i fjol men vi siktar hela tiden på att det skall bli bättre. Fritids ligger lite lägre just nu och det lyfter vi i arbetslaget och försöker se vad det skulle kunna bero på. Vi jobbar även med att alla elever skall känna att de har någon vuxen att vända sig till på skolan och lyfter även detta i vårt arbetslag. Det bästa kvittot för att få svar är ju att fråga eleverna själva så vi tycker denna undersökning är väldigt bra.

Språkbruk

Vi har under en tid märkt av ett tuffare språk. Jag vet att det lyfts på FöräldramötenVi uppmuntrar positiva beteenden men markerar också emot språkbruk som inte är ok.
Fritidshemmet jobbar nu aktivt med språk, kommunikation och värderingar och i detta kommer de just in på språkbruket. De jobbar med dilemmafrågor i mindre grupper samt tittar på filmer där olika saker tas upp som kan ha med olika värderingar att göra.


Renoveringar och inköp

Arbetsmiljö är viktigt för vuxna och barn! Under jullovet är det dags för uppfräschning och lite nytt i åk 6 klassrum, kapprum och toalett.
Åk 3 får nya stolar innan jul och efter jul får F-klass/Fritids nya fräscha arbetsbord.

Det kommer att borras för bergvärme under våren vilket kommer förmodligen resultera i att marken utanför våra förråd kommer bli bättre och mer lekvänliga.

Vi håller på att skapa en rastbod där eleverna kommer kunna hämta ut saker att använda under rasten vid lekar eller andra aktiviteter.

Vi har nyligen fått en fågelbogunga till skolgården och kommer även få en ny lekställning utanför entrén där fritids håller till.

Vi har många klasser som gärna har en del av sin undervisning utomhus och har därför bestämt att skapa ett uteklassrum med sittplaster för ca 25 elever, det kommer även bli tak över detta.

Övriga frågor:
Hur ser det ut med Nationellaproven för de klasser som skall göra dem?

Nationellaproven i våras togs bort pga av covid- 19 och kommer ej tas upp igen, vissa delar gjordes.År 6 har hittills i höst hunnit göra de muntliga delarna. De skriftliga delarna planeras att göras i vår så som det ser ut nu.

Föräldrar och lärare känner viss oro för att elever inte använder gång och cykelvägarna till och från skolan. Vi har bra gångvägar i alla riktningar till och från skolan. Dagligen ses elever som går/ cyklar Industrigatan/ Hantverkargatan eller Lillbovägen i riktning mot centrum. Dessa vägar är smala, mörka och tungt trafikerade stora delar av dagen.

Senast uppdaterad