Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Lillboskolans fritidshem heter Gläntan och vi har för närvarande 75 barn inskrivna.

Vi som jobbar på fritids läsåret 2020/2021 är Ida Alexsson, Ulrika Olsson, Patrik
Östergårds, Andreas Östlin, Peter Söderman, Anders Svensson och Emma
Helmersson.

Våra öppettider: kl. 6-18

På Gläntan ägnar vi mycket tid åt utevistelse, rörelse, skapande och lek. En dag på
fritidshemmet planeras utifrån barnens intresse men också som ett komplement till
skoldagen där barnen får möjlighet att praktiskt testa det teoretiska och tillsammans
skapar vi en meningsfull fritid för barnen.

Vårt utvecklingsmål 2020/2021 är:
* Språk, kommunikation och värderingar
(Språkbruk, ord och betydelse, olika texter, värderingar)

Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Tfn 0271- 572 27 Mobil 073-270 73 02

glantan@utb.ovanaker.se

Personal

Emma Helmersson
E-post emma.helmersson-2@utb.ovanaker.se.

Ida Alexsson
E-post Ida.alexsson@utb.ovanaker.se

Anders Svensson
E-post anders.svensson@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad