Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Lillboskolans fritidshem heter Gläntan och vi har för närvarande 75 barn inskrivna.

Vi som jobbar på fritids läsåret 2018/19 är Ida Alexsson, Margaretha Persson Törnberg, Patrik Östergårds, Helena Torvidsson, Anders Svensson och Emma Helmersson.

Våra öppettider kl. 06.00-18.00.

På Gläntan ägnar vi mycket tid åt utevistelse, rörelse, skapande och lek. En dag på fritidshemmet planeras utifrån barnens intresse men också som ett komplement till skoldagen där barnen får möjlighet att praktiskt testa det teoretiska och tillsammans skapar vi en meningsfull fritid för barnen.

Extra fokus områden under 2018/19 är:

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter
  • Natur och utevistelse
  • Digitala verktyg


Kontakt

Fritidshemmet Gläntan

Tfn 0271- 572 27, Mobil 073-270 73 02

Personal

Ingalill Voxberg
E-post ingalill.voxberg@utb.ovanaker.se

Emma Helmersson
E-post emma.helmersson-2@utb.ovanaker.se.

Helena Torvidsson
E-post helena.torvidsson@utb.ovanaker.se

Margareta Törnberg
E-post maggantornberg@utb.ovanaker.se

Ida Alexsson
E-post Ida.alexsson@utb.ovanaker.se

Anders Svensson
E-post anders.svensson@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-03 14.42