Kontakt

Användarpolicy för våra datorer

Jag visar respekt för andras arbete. Det innebär att jag inte går in och läser eller tittar på andras arbeten eller e-post om de inte har lagts ut på en gemensam plats. Jag ändrar inte i andras arbeten.

Jag ändrar inga inställningar i datorn om jag inte har fått lov av den lärare som är ansvarig för datorn. Skrivbord, ikoner, skärmsläckare mm ska vara som de är när jag kommer till datorn. Ser datorn inte ut som den ska när jag kommer till den, så talar jag om det för min klasslärare innan jag börjar jobba.

Jag laddar inte hem program och installerar inte heller några program i skolans datorer.

När jag går ut på Internet hör det ihop med mitt skolarbete.

Jag pratar med min lärare innan jag skriver ut färgbilder.

Jag tar inte med DVD/Cd-romskivor eller usb-minnen hemifrån.

Jag har läst reglerna och ställer upp på dem.

Edsbyn den __ / __ ____

_______________________________
(Namnunderskrift)

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Lillboskolan

Tfn 0271-572 25

Senast uppdaterad 2017-10-27 08.26

Tyck till om sidan