Kontakt

Ordningsregler för Lillboskolan

Ordningsreglerna tas upp och ses över varje år. Förutom Lillboskolans ordningsregler gäller naturligtvis samhällets övriga lagar och regler även skolan. Det kan vara t.ex. användande av cykelhjälm, stöld, skadegörelse o.s.v.

När det gäller mobbning och annan kränkande handling klassas även det som olaga hot och trakasserier och är därmed möjliga för polisanmälan och åtal. I första hand bör dock skolan kunna motarbeta och komma till rätta med såna händelser.

Allmänt

 • På Lillboskolan uppehåller vi oss inte i hall och kapprum på morgnarna förutom vid extremt väder.
 • På Lillboskolan använder vi ett språk och förhållningssätt som inte diskriminerar eller kränker någon annan (se även Lillboskolans Likabehandlingsplan).
 • För att alla ska trivas och må bra på Lillboskolan har vi ansvar för varandra. Det visar vi genom att rapportera till någon vuxen när vi ser att någon är ledsen, blir retad eller mobbad.
 • I ämnet Idrott gäller särskilda regler som läraren går igenom med varje klass. Det är t.ex. att smycken tas av vid idrottspass, regler för hur vi uppför oss utanför skolområdet vid idrottsdagar och regler för besök vid simhallen.
 • Även för ämnet slöjd, som hålls vid Celsiusskolan, finns särskilda regler som läraren går igenom.
 • Ev. personliga saker som tas med till skolan har man själv ansvar för.

Utemiljö

 • På Lillboskolan följer vi de regler för lekar och spel som finns bestämda. Reglerna har gåtts igenom i samtliga klasser. De finns nedskrivna och kan hittas i en blå pärm märkt med "Ordningsregler för Lillboskolan" i lärarrummet.
 • Vi respekterar de platser som finns angivna för vissa aktiviteter, t.ex. snöbollskastning endast vid sidan av fotbollsplanen, landbandy på bestämda planer och Kingrutor efter ålder och överenskommelse (se pärmen).
 • Våra parkeringsplatser och vändplatser är inga lekytor så där uppehåller vi oss inte.
 • Våra cyklar parkerar vi i cykelställen som finns på tre olika ställen vid skolan.
 • Vi visar särskild hänsyn mot de små barnen på Tuvans förskola och de yngsta på skolan.

Innemiljö

 • På Lillboskolan använder vi kläder som inte kränker någon annan, alltså inte kläder med rasistiska symboler eller allt för lätt eller utmanande klädsel. Ytterkläder och uteskor används inte inomhus, om inte särskilda skäl finns.
 • Mobiltelefoner samlas in av läraren vid skoldagens början, om inte annan överenskommelse gjorts, och återlämnas vid dagens slut.
 • Föremål som stör undervisningen, t.ex. Mp3 eller vissa leksaker, ska ligga kvar i väskan under skoltid om inte annan överenskommelse gjorts med läraren. För att alla elever ska känna sig lika värda är det bra om personliga saker inte tas med till skolan.
 • Om en elev har med sig farligt föremål, som exempelvis kniv eller dyl., ska detta lämnas in till rektor.
 • Alla på Lillboskolan ansvarar för att det finns arbetsro i skolan. Det innebär att vi går lugnt inomhus, inte medvetet stör någon annan under arbetet och att alla bidrar till en acceptabel ljudnivå.
 • Alla elever ska finnas på skolan under schemalagd skoltid. Är man sjuk, försenad eller av annan anledning frånvarande från skolan ska detta meddelas till klassläraren. Frånvaro som inte anmälts rapporteras direkt till vårdnadshavare.

Om ordningsreglerna inte följs

På Lillboskolan har vi kommit överens om följande konsekvenser om ordningsreglerna inte följs:

 • Samtal mellan ansvarig lärare och berörda elever/samtal i klassen eller gruppen. Förälder informeras av lärare.
 • Samtal med rektor. Föräldrar informeras av rektor.
 • Anmälan till elevvårdskonferens (rektor kallar)
 • Anmälan till Barn och Skolnämnden, BOS (görs av rektor).

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-23 08.51

Tyck till om sidan