Kontakt

Rutin vid frånvarorapportering

Frånvaro för elev ska alltid anmälas till skolan i Admentum. Rapportering sker för varje dag som eleven är hemma.

Uteblir elev från skolan och ej är sjukanmäld anmäler skolan frånvaro i Admentum och du som vårdnadshavare får ett meddelande om detta.

Tack för hjälpen!
Lillboskolans personal

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-11 09.05

Tyck till om sidan