Kontakt

Rutin vid frånvarorapportering

Frånvaro för elev ska alltid anmälas till skolan på telefon 0271-572 25. Vårdnadshavare läser in på telefonsvararen vilken dag/dagar frånvaron gäller.

Uteblir elev från skolan och ej är sjukanmäld, ringer skolan och undersöker orsak. Detta sker i samband med första rasten omkring kl. 10.00.

Viktigt att ni föräldrar uppger aktuellt telefonnummer så vi lätt kan nå er.

Tack för hjälpen!
Lillboskolans personal

Kontakt

Tillförordnade rektorer

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2016-09-28 15.20

Tyck till om sidan