Ovanåkers föräldrakraft - det ultimata föräldramötet

Sedan hösten 2006 har högstadieskolorna, i samarbete med svenska kyrkan, bjudit in till upptaktsträffar i Timsbo. I samband med att barnen börjar år 7 bjuder deras klasslärare och rektorer in föräldrarna till en upptaktsträff.

Barnens lärare vill lära känna föräldrarna inför högstadieåren. En god relation/kontakt mellan föräldrar och barnens lärare är en viktig framgångsfaktor för eleven i skolan. Dessutom vill skolan bidra till att nyblivna högstadieföräldrar får möjlighet att lära känna varandra.

En stärkt och enad föräldragrupp bidrar till tryggare uppväxtförhållanden för våra barn. Mer om detta kan ni läsa i rapport från Ovanåkers föräldrakraft 2012PDF. Ni kan även läsa mer om vad föräldrarna från en tidigare träff tyckte i observationsstudienPDF som då gjordes.

Träffen består av trevliga och roliga moment där föräldrar och lärare får möjlighet att lära känna varandra. Upptaktsträffen innehåller även ett dialogbaserat föräldramöte. Större delen av träffen sker utomhus i den vackra hälsingenaturen.

Vill ni veta mer om Ovanåkers föräldrakraft är ni välkomna att ta kontakt med er skolas rektor eller er klasslärare.

Senast uppdaterad 2018-05-09 10.54