Kontakt

ETTANS HEMBREV FÖR V.42

Denna vecka:
I matte har vi fortsatt med talen 6,7 och 8 och vi övar hela tiden på likhetstecknets betydelse. Vi har räknat addition och då övar vi även på begreppen för det. I räknesättet addition adderar man och term + term = summa.
I svenska har vi haft R som veckans bokstav och veckans bokstavsdjur var räv. Vi läser upp den gamla läsläxan och läser den nya innan den skickas hem. Vi har gjort meningar med hjälp av våra ordbiler och bildkort. Vi övade stor bokstav och punkt/frågetecken. Vi försökte att bygga en så lång mening som vi kunde av de ordbilder vi hade tillgång till. Den här gången fotograferade vi de byggda meningarna istället för att skriva av dem.
I SO har vi har vi fortsatt att arbeta med FN och barnkonventionen, om mobbning och utanförskap.
I NO har vi arbetat med rönn och rönnbär, vi har plockat rönnbärsblad som vi ska använda i en bilduppgift.
På engelskan har övat fraserna Who is this? This is… Who is that? That is… Nya ord är mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, family.
På musiken har vi gjort maracas av toa/hushållsrullar. Barnen fick fylla rullen med olika innehåll som ris, makaroner, ärtor och pärlor. Vi kommer att använda dem till takt och rytm övningar.

Information:

Det är föräldraråd torsdagen den 18 oktober kl. 18:30-20:00 i personalrummet. Alla är välkomna att delta, klassens representanter är Marlene Gunnarsson och Jon Nilsson så ni kan även kontakta dem om det är något ni vill framföra till mötet.

Händer framöver:

V.42


Måndag


Tisdag

Bad - Grön grupp

Onsdag

Idrott inne, ombyte och dusch. Läsläxa till skolan. Vi slutar 12:10

Torsdag

Läsläxa hem. Föräldraråd 18.00

Fredag

Bad - Röd grupp

V.43


Måndag


Tisdag

Bad - Grön grupp

Onsdag

Idrott inne, ombyte och dusch. Läsläxa till skolan. Vi slutar 12:10

Torsdag

Läsläxa hem

Fredag

Bad - Röd grupp

Kontakt

Befattning

Helena Hännestrand
helena.hannestrand@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-01-13 22.42

Tyck till om sidan