Kontakt

5ans HEMBREV V. 34 - 36

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår, vårt första tillsammans!

Jag kommer att skriva hembrev ungefär var tredje vecka, vilka veckor brevet gäller för framgår av rubriken. Jag brukar först kort berätta om vad vi gjort under de veckor som gått och därefter följer information om vad som händer framöver. Sist i brevet kommer det att ligga ett kalendarium, en översikt över läxor, idrott m ombyte, lektioner utanför klassrummet och om det händer något speciellt utöver de vanliga lektionerna. Här finns också en förvarning om det är något speciellt som händer veckorna som följer efter de veckor som finns presenterade i hembrevet.


Just det här brevet innehåller mest information om vad som är bra att ha koll på så här i uppstarten av ett nytt läsår!


De första veckorna kommer vi att ägna åt att starta upp igen efter sommarlovet och komma igång med alla ämnen.


Schema och lärare

Idag onsdag har barnen fått med sig schemat hem, där ser ni även läsårsdata och vilka vuxna som kommer att jobba i klassen. Som ni ser så har vi förändrade sluttider jämfört med tidigare år. Buss hem går i anslutning till skoldagens slut. De flesta lektionerna är märkta med ett X, det betyder arbetspass i klassrummet. Om det inte finns några initialer på arbetspasset så betyder det lektion med mig. Lärarna i idrott, musik och slöjd är desamma som tidigare så de känner barnen redan. Nya lärare i klassen är Matias Kärenen, men jag tror klassen känner honom sedan lågstadiet. Helt ny är Sarah Olsson, hon kommer att arbeta onsdagar på skolan och klassen kommer att ha henne i bild och svenska. Sarah pluggar till mellanstadielärare och blir färdigutbildad lärare efter detta läsår! På schemat finns även tel.nr till mig och till klasstelefonen, samt till sjukanmälan.


Idrott

Klassen har idrott två gånger i veckan, i samma halvklasser som i våras. Idrott med ombyte och obligatorisk dusch har de på onsdagar. De första veckorna är klassen ute på idrotten.


Läxor

Läxor planerar jag att starta upp under V. 37, det blir läxa i svenska, engelska och matematik.


Matsedel - delas ut så fort vi fått den till skolan! Matsedeln finns även på kommunens hemsida.

Trevlig helg, Maggan


K A L E N D A R I U M


vecka 34

vecka 35

vecka 36

Mån:

Mån:

Mån:

Tis:

Tis:

Tis:

Ons: Skolstart

Ons: Idh ute

Ons: Idh ute

Tors: Mu

Tors: Mu

Tors: Mu

Fre: Slöjd

Fre: Slöjd

Fre: Slöjd


Förvarning: V. 37: Skoljoggen, föräldramöte 9/9 och fotografering 11/9.
Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2019-08-21 15.37

Tyck till om sidan