Kontakt

Elev- och föräldraråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från våra elev- och föräldraråd.

Under rådande Pandendemi så har Föräldrarådsmöten på skolan utgått.

Elevråd

Representanter från varje klass är representerade i skolans elevråd.

Föräldraråd

I föräldrarådet ingår representanter från varje klass som väljs varje läsår. Rektor kallar till föräldraråd varje termin.

Under pandemin har föräldraråden utgått. Hoppas kunna återupptas .

 

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad