Kontakt

Årskurs 5-6

Lärare Anette Svessar

Engelska har årskurs 5-6:an med Carina Gladwin.

Idrotten har5-6:an tillsammans med Andreas Bertilsson.

Musik har 5-6:an tillsammans med Lina Idänge

Kontakt

Lärare

Anette Svessar
Tfn 0271- 574 26

Senast uppdaterad 2020-01-13 16.11