Tema

Här kan du läsa om vilka teman vi har i undervisningen.

Under året arbetar vi med barnets rättigheter

Vi lär om oss själva samtidigt som vi lär oss om andra barn och kulturer runtom i världen.

Matematik i förskoleklassen

Vi väver in matematiken i alla vardagliga förteelser på ett lekfullt sätt.

Förskolepedagogikens tradition:
Att barnen med hjälp av vuxna och andra barn får upptäcka och förstå matematiska begrepp och idéer, i för barnen vardagliga situationer.

För att barnen ska kunna t.ex. subtrahera och addera krävs det grundläggande förståelse för nyttan av att kunna räkna och dels att de utvecklar matematiska begrepp. Dessa måste göras synliga och tillgängliga för varje enskilt barn i dess vardag.

Om barn ska få förståelse för dessa begrepp måste barnen få många tillfällen där problem belyses från olika håll

Det ger dem möjlighet att förstå nyttan av att kunna räkna och att utveckla matematiska begrepp.

Senast uppdaterad