Kontakt

Rutin vid provtagning och konstaterad smitta

Vad gäller när provtagning är gjord? (gäller både vuxna och barn)

I väntan på provsvaret behöver vuxna och barn stanna hemma och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet

Vad händer vid konstaterad covid-19 hos elev eller personal?

  • Om svaret är positivt kontaktas den testade av sjukvården som meddelar vilka åtgärder den enskilde behöver vidta.
  • Smittspårning startas och hanteras av smittskyddets smittspårningsgrupp.
  • Om skolan får indikation på att någon är smittad kontaktas smittskyddet i Gävle för information och rådfrågning. Smittskyddet gör bedömning om vilka åtgärder som eventuellt behöver göras.
  • Huvudmannen tillsammans med rektor fattar beslut om verksamhetsförändring utifrån bedömningsunderlag och råd från smittskyddsläkaren i Gävle.

Om någon du bor med har testat sig och har covid-19

Du som bor med någon som har gjort ett test som visade att personen har covid-19 ska följa särskilda regler. En smittspårare kommer att kontakta dig och tala om för dig vilka förhållningsregler du ska följa.

Detta gäller inte:

  • de som tidigare har fått positivt svar på test för antikroppar eller har haft antikroppar de senaste sex månaderna.

Kontakt

Barn- och utbildningschef

Christer Andersson
Tfn 0271-570 11
E-post christer.andersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad