Kontakt

Skolskjuts Fullen och Södra Våsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Fullen och Södra Våsen läsåret 2019-2020.

Till skolan

Alla vardagar

Från Södra Våsen och Fullen.

Hållplats

Tid

Södra Våsen

07.20

Fullen

X

Fullsborn

X

Kyan

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Rotebergs skola (skolstart 08.00)

07.42

Celsiusskolan (skolstart 08.00)

07.47

Knåda skola (skolstart 08.00)

X

 

Hem från skolan

Måndag

+

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Åsen

X

Kyan

x

Fullsborn

x

Knåda skola

14.40

Celsiusskolan

15.00

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Södra Våsen

X

Ryggesbo

15.35

Tisdag

+

Knåda skola - Rotebergs skola - Fullen

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.05

Rotebergs skola

13.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

13.40

 

Celsiusskolan - Södra Våsen

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Roteberg skola (kör via)

X

Fullen

X

Södra Våsen

16.25

Onsdag

+

Rotebergs skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.15

Åsen

X

Celsiusskolan

14.30

Roteberg skola (Kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Södra Våsen

14.55

 

Torsdag

+

Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

12.30

 

Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

15.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

15.30


Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Rotebergs skola (kör via)

X

Roteberg (korsning Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullen

X

Södra Våsen

16.35

Fredag

+

Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

13.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

13.30


Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullen

X

Södra Våsen

15.35

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-25 08.37