Kontakt

Skolskjuts Ryggesbo och Åsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Ryggesbo och Åsen läsåret 2019-2020.

Till skolan

Alla vardagar

Avgångstider för skolskjuts från Ryggesbo till Knåda skolan och Rotebergs skola.

Hållplats

Tid

Ryggesbo

07.15

Knåda skola

07.25

Åsen (vägen in till "Lindsbyn")

07.35

Rotebergs skola

07.45

Hem från skolan

Måndag

+

Rotebergs skola - Åsen - Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Åsen

X

Kyan

x

Fullsborn

x

Knåda skola

14.40

Celsiusskolan

15.00

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Södra Våsen

X

Ryggesbo

15.35

 

Tisdag

+

Knåda skola - Rotebergs skola - Åsen - Fullen

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.05

Rotebergs skola

13.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

13.40

Onsdag

+

Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

11.40

Ryggesbo

11.55


Rotebergs skola - Åsen - Fullen - Södra Våsen

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.15

Åsen

X

Celsiusskolan

14.30

Rotebergs skola (Kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Södra Våsen

14.55

 

Torsdag

+

Rotebergs skola - Åsen - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

12.30


Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.45

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

15.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

15.30

Fredag

+

Knåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.10

Ryggesbo

12.25


Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

13.10

Åsen

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

13.30

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-08-21 10.44