Kontakt

Handlingsplaner mot kränkande behandling och diskriminering.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

En likabehandlingsplan tas fram och syftet med det arbetet ska vara att främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Kontakt

Rektor

Anders Liljemark
Tfn: 0271-572 73

Expedition

Skoladministratörer
Birgitta Aronsson

Tfn: 0271-572 82, 072-518 48 10
Isabel Berggren
Tfn: 0271-572 50

Fritidshem

Tfn: 0271-574 18

Adress

Idrottsvägen 6
828 95 Viksjöfors
Tfn: 0271-574 12

Personal

Anki Waltersson
Wictoria Kastemyr
Elisabeth Guthu
Helena Ehrstrand
Daniel Svedberg
Victoria Forsblom
Emil Olsson
Michael Sundberg
Linnea Nilsson
Sofie Widarsson

Skolsköterska

Carina Asp
Tfn: 0271-571 14
E-post carina.asp@ovanaker.se

Senast uppdaterad