Kontakt
3D animering av en klappa

Film

Du som är över 13 år kan söka till vår kurs i filmskapande!

Med film kan vi uttrycka oss, förmedla tankar och idéer, underhålla och berätta historier på sätt som kan vara svårt att göra med ord. Att berätta med film är som att tala ett språk, men istället för ord använder vi kameravinklar, bildutsnitt, ljus, ljud, tempo och musik för att förmedla våra budskap.

På filmkursen lär du dig att berätta med rörlig bild som språk. Du lär dig att använda verktyg som exempelvis manus, kamera, ljus, klippning och ljud för att uttrycka dina idéer. Vi jobbar tillsammans med olika filmprojekt i grupp och lär oss i arbetet.

Var och när?

Undervisningen sker efter skoltid i grupper om 3-6 elever på Kulturskolan i Edsbyn. Tid och plats för just din grupp meddelas av läraren innan du börjar.

När får du börja?

När du får börja kontaktas du av läraren. Eftersom antalet elever i varje grupp är begränsat kan det bli kö och då kan det dröja till nästa kurstillfälle innan du får plats. Ett kurstillfälle startar normalt terminen efter att minsta antalet elever har anmält sig.

Kontakt

Kulturskolepedagog

Niklas Stagvall
Tfn 0271-570 94
E-post: niklas.stagvall@ovanaker.se

Senast uppdaterad