Illustration av Södra skolan

Kulturskolan fortsätter med sin verksamhet

Elever på Kulturskolan som är friska får komma till sina lektioner som vanligt. Vid eventuell brist på personal kan enskilda lektioner komma att ställas in, då Kulturskolan i nuläget inte tar in vikarier. Om din lektion blir inställd meddelas du det av din lärare på Kulturskolan.

Senast uppdaterad