Kontakt

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen (2010:800), skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.


Skolskjutstider

Nu är tiderna för skolskjutsbussarna uppdaterade. Vid frågor eller funderingar kring tider och bussar kontakta skolskjutshandläggare.

*******************************************************************************************

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till. Skolvägen från bostaden ska vara minst: (Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd). 

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem.

De som innehar rätt avstånd har rätt till skolskjuts och behöver inte skicka in någon ansökan. Information om beslut kommer skickas till folkbokföringsadressen..

Angående "kompisåkning"
Det är inte tillåtet att ta med kompisar på bussen. Enbart elever som är berättigade och de som fått möjligheten att åka i mån av plats får åka med.

Växelvis boende - ansökan behövs
Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från
respektive vårdnadshavares adress inom Ovanåkers kommun, under förutsättning att en av
adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för
skolskjuts är uppfyllda. En ny ansökan ska då göras inför varje nytt läsår.

Skolskjuts i mån av plats
Elever som bor utefter skolskjutsens färdväg men inte uppfyller kriterierna
för skolskjuts kan få åka med i mån av plats om plats finns. Det kan till exempel gälla det
äldre barnet i en syskonskara. Beviljade elever har alltid förtur vilket medför att eleven inte kan garanteras plats.

Ansvar
Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Föräldrar får information om upphämtning och upphämtningsplats innan skolstart, tider publiceras under Skolskjutstideröppnas i nytt fönster.

Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Reglerande dokument

Skolskjutsreglemente Ovanåkers kommunPDF

Trafiksäkerhetsbedömningar för skolskjuts Ovanåkers kommunPDF

Ansökningsblankett

Ansökan om skolskjuts läsåret 2021/2022PDF

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad