Kontakt

Elever i Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Ansökan ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad beslut innan skolstart.

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är
minst:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:
• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.


Vill du veta hur den planerade skolskjutsen ser ut för ditt barn är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggare.


ANSÖKAN

Till E-tjänsten/blankett läsåret 23/24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tel: 0271-570 65
E-post: skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad