Kontakt

Information om skolskjuts inför läsåret 2020/2021

Inför läsåret 2020/2021 hittar du generell information om skolskjuts här på webben. Precis som för föregående läsår kommer skolskjutsbussarnas tider publiceras på webben i samband med skolstart. I Ovanåkers kommun har vi ca 1300 elever i grundskolan och drygt 400 av dessa har någon form av skolskjuts.

Nyheter för skolskjutsen till läsåret 2020/2021:

Generell information om skolskjutsen kommer skickas ut till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade elever enligt:

Vill du veta hur den planerade skolskjutsen ser ut för ditt barn läsåret 2020/2021 är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggare.

Vi arbetar ständigt för att göra skolskjutsen bättre och tar gärna emot era synpunkter.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad