Kontakt

Information om skolskjuts inför läsåret 2021/2022

Inför läsåret 2021/2022 hittar du generell information om skolskjuts här på webben. Precis som för föregående läsår kommer skolskjutsbussarnas tider publiceras på webben i samband med skolstart. I Ovanåkers kommun har vi ca 1300 elever i grundskolan och cirka 400 av dessa har någon form av skolskjuts.

Busstider kommer att publiceras under augusti innan skolstart. Inga större förändringar är att vänta.

Ansökan ska ha kommit in till skolskjutshandläggare senast den 31 maj för att vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om skolskjuts beviljats).

Ansökan om skolskjuts läsåret 2021/2022PDF

Generell information om skolskjutsen kommer skickas ut till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade elever enligt:


Vill du veta hur den planerade skolskjutsen ser ut för ditt barn läsåret 2021/2022 är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggare.

Vi arbetar ständigt för att göra skolskjutsen bättre och tar gärna emot era synpunkter.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tel: 0271-570 65
E-post: skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad