Kontakt

Ny information kring ansökan om skolskjuts fr.o.m vårterminen 2022

Inför vårterminen 2022 har det skett förändringar när det gäller för vem och hur ansökan om skolskjuts fungerar.

Som regel fattas därefter ett beslut stadievis (om ansökan beviljas), dvs om avstånds-och grundkriterier uppfylls, kan ett beslut komma att gälla för hela stadietiden exempelvis under åk 1-3. Därefter lämnas en ny ansökan in om behovet kvarstår eller om förändringar sker under beslutsperioden.

För de elever som har behov av anpassad skolskjuts med taxi, gäller beslut som regel läsårsvis och därefter ska en ny ansökan lämnas.

Vi arbetar ständigt för att göra skolskjutsen bättre och tar gärna emot era synpunkter.

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.