Kontakt

Skolskjuts Fullen och Södra Våsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Fullen och Södra Våsen läsåret 2020-2021.

Till skolan

Alla vardagar

Från Södra Våsen och Fullen.

Hållplats

Tid

Fullen

07.25

Fullsborn

X

Kyan

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Rotebergs skola (skolstart 08.00)

07.42

Celsiusskolan (skolstart 08.00)

07.47

Knåda skola (skolstart 08.00)

07.55


Hem från skolan

Måndag

+

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

14.30

Knåda skola

14.40

Nyasen (korningen Åsenvägen)

X

Celsiusskolan

14.50

Rotebergs skola

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.30

Tisdag

+

Knåda skola - Rotebergs skola - Fullen

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.10

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

13.25

Rotebergs skola

14.30

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

15.00


Celsiusskolan - Fullsborn

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Roteberg skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

16.25

Onsdag

+

Rotebergs skola - Ullungsfors - Kyan - Fullsbors - Celsiusskolan (via Borgen)

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12:10

Åsen

X

Ullungsfors

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Borgen

X

Celsiusskolan

12:50


Rotebergs skola - Knåda skola - Nyasen - Rotebergs skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14:15

Åsen

X

Knåda skola

14:25

Nyasen (korsningen mot Åsenvägen)

X

Rotebergs skola

14:35

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15:10


Celsiusskolan - Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16:10

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

16:25

Torsdag

+

Knåda - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.45

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Fullsborn

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.30

Åsen

X

Celsiusskolan

14.45

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

15.00


Fredag

+

Knåda - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.10

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Rotebergs skola (korsningen Öjungsvägen)

12.20

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12.55


Celsiusskolan - Fullsborn

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

15.25

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad