Kontakt

Skolskjuts Fullen och Södra Våsen

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Fullen och Södra Våsen läsåret 2021-2022.

Till skolan

Alla vardagar

Från Fullen

Hållplats

Tid

Fullen

07.25

Fullsborn

X

Kyan

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Rotebergs skola

07.42

Celsiusskolan

07.47


Hem från skolan

Måndag (*13/6: Kl 16.10 tidigarelagd till kl.15.10)

+

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Lövberget

X

Åsen

14.35

Knåda skola

14.45

Nyasen (korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

X

Celsiusskolan
*13/6 slutar åk 7-9 kl. 14.30

*15.10(13/6)

16.10

Åsen (korsning Lindsbyn)

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

16.55


Tisdag

+

Knåda skola - Rotebergs skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.30

Nyasen
(korsning Åsenvägen)

X

Ryggesbo

13.45


Celsiusskolan - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

14.40

Rotebergs skola

14.45

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.30

Onsdag

+


Rotebergs skola - Lövberget - Ullungsfors - Fullsborn - Celsiusskolan (via Borgen)

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Lövberget

X

Åsen

X

Ullungsfors

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Borgen

X

Celsiusskolan

12.55


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Åsen

X

Knåda skola

14.25

Nyasen (korsning mot Åsenvägen)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.10


Celsiusskolan - Rotebergs skola(kör via) - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.55


Torsdag

+

Kåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.45

Nyasen
(korsningen Åsenvägen)

X

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.30

Lövberget

X

Åsen

X

Celsius

14.50

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.35


Fredag

+

Knåda - Rotebergs skola - Åsen - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.05

Nyasen (korsning Åsenvägen)

X

Rotebergs skola

12.20

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12.55


Celsiusskolan - Åsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.05

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad