Kontakt

Skolskjuts Fullen och Södra Våsen

Här kan du se tidtabell läsåret 2022/2023

Till skolan

Alla vardagar

Från Fullen

Hållplats

Tid

Fullen

07.25

Fullsborn

X

Kyan

X

Roteberg (korsningen Öjungsvägen)

X

Rotebergs skola

07.42

Celsiusskolan

07.47


Hem från skolan

Måndag

+

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Lövberget

X

Åsen

14.35

Knåda skola

14.40

Knådavägen (korsningen)

X

Ryggesbo

X

Celsiusskolan

16.10

Åsen (korsning Lindsbyn)

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

16.55


Tisdag

+

Knåda skola - Rotebergs skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.30

Ryggesbo

13.45


Celsiusskolan - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

14.40

Rotebergs skola

14.45

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.30

Onsdag

+


Rotebergs skola - Lövberget - Ullungsfors - Fullsborn - Celsiusskolan (via Borgen)

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Lövberget

X

Åsen

X

Ullungsfors

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Borgen

X

Celsiusskolan

12.55


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Lövberget

X

Åsen

X

Knåda skola

14.25

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.10


Celsiusskolan - Rotebergs skola(kör via) - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.55


Torsdag

+

Kåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.45

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.30

Lövberget

X

Åsen

X

Celsius

14.50

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.35


Fredag

+

Knåda - Rotebergs skola - Åsen - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.05

Knådavägen (korsningen)

x

Rotebergs skola

12.20

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12.55


Celsiusskolan - Åsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.05

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.