Kontakt

Utvärderingar och resultatredovisning

Varje år görs tre övergripande utvärderingar för våra förskolor och grundskolor. Här hittar du information om och resultat från dessa utvärderingar.

Grundskoleenkät

Grundskoleenkäten är en kommungemensam undersökning som genomförs på samtliga grundskolor. Elever i årskurs 5 och 8 svarar på frågor om deras uppfattning om verksamheten i grundskolan.

Enkät för förskoleklasserna

Förskoleklassenkät är en enkätundersökning som besvaras av barnen i förskoleklasserna. Personal har hjälpt till genom att läsa upp frågorna högt för barnen.

Fritidshemsenkät

Fritidshemsenkät är en enkätundersökning som besvaras av barnen på fritidshemmen. Personal har hjälpt till genom att läsa upp frågorna högt för barnen.

Förskoleenkät

Förskoleenkät är en enkätundersökning som besvaras av barnens föräldrar. Den genomförs för att vi ska få en bild av hur nöjd föräldrarna är med verksamheten.

Attityder till matematik

Attityder till matematik är en enkät där elever i årskurs 3, 6 och 9 får besvara frågor som rör deras nyfikenhet och lust till matematik.

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-03 14.29

Tyck till om sidan