Kontakt

Enkät för förskoleklasserna

Ovanåkers kommun strävar efter att ha en bra kvalitet på kommunens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har därför genomfört en enkätundersökning bland våra barn i förskoleklasserna.

Enkäten har nio påståenden som barnen tagit ställning till genom att markera ett svarsalternativ som stämmer med deras uppfattning. Personal har hjälpt till genom att läsa upp frågorna högt för barnen. Enkäten har besvarats anonymt.

Sammanställning av enkät genomförd november 2016

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-01-12 08.05

Tyck till om sidan