Kontakt

Grundskoleenkät

Grundskoleenkäten är en kommungemensam undersökning som genomförs på samtliga grundskolor. Elever i årskurs 5 och 8 svarar på frågor om deras uppfattning om verksamheten i grundskolan.

Frågorna i enkäten handlar främst om områden som kan vara svåra att få en bra bild av genom att studera dokumentation och statistik. Det handlar till exempel om trygghet och studiero, det pedagogiska ledarskapet, hur undervisningen fungerar och lärarnas förväntningar på eleverna.

Sammanställning av grundskoleenkät för 2016

Sammanställning av tidigare års undersökningar

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-14 15.45

Tyck till om sidan