Biosfärkandidat Voxnadalen

Voxnadalen - en bra bit av vär(l)den

Sveriges regering nominerar både Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka som biosfärområde till Unesco

Beslutet togs under torsdagen den 20 september och innebär att Sverige nu tillstyrker ansökningarna om att Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka (Västerbottens Län och Norrbottens Län) ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas ta ett beslut i frågan sommaren 2019.

Till dess att Unesco tar beslut om nya biosfärområden håller vi tummarna och fortsätter att utveckla vår verksamhet. Vi vill rikta ett stort TACK till alla som har varit med längs vägen och bidragit till att ta ansökan i hamn.

Här kan du läsa regeringens pressmedelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Nytt datum för temadag kring ekonomi och hållbarhet i skogen

Biosfärkandidat Voxnadalens temadag kring ekonomi och hållbarhet i skogen är nu förlagd till torsdag 22 november, 2018, kl. 14.30-20.00. Genom att lägga temadagen på en vardag och eftermiddag/kväll hoppas vi kunna nå ut till en bredare publik.

Se nedan för detaljer eller ladda ner programmet härPDF. Kom ihåg att anmäla dig innan den 15 november för att få en gratis middagsbiljett.

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Välkomna!

Ladda ner inbjudan som affisch härPDF.

Inbjudan till workshop med Therese Holmsten

Ny rapport: Samverkansområden för småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen

Under sommaren har Therese Holmsten arbetat hos oss på Biosfärkandidat Voxndalen. Therese, som är uppvuxen i Edsbyn och idag studerar till livsmedelsagronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, har undersökt intresset för ökad samverkan mellan småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen.

En ökad samverkan kan vara ett sätt för Voxnadalens småskaliga livsmedelsproducenter att nå bättre ut på den lokala marknaden. Arbetet med rapporten har inneburit många intervjuer med lokala och regionala aktörer inom livsmedelssektorn. Therese har upplevt ett stort intresse bland producenterna för att nå ut mer med sina produkter på den lokala marknaden och komma närmare konsumenten; "inom vissa produktionsgrenar gör man redan det idag, men det finns stor potential för framför allt köttproducenterna att utöka den delen, där kan samverkan på olika sätt göra stor nytta" säger Therese.

De lokala aktörernas engagemang är avgörande för att komma vidare. Den 18 oktober kl. 18.30 kommer Therese till Café Agnes i Alfta för att presentera sin rapport och tillsammans diskutera hur vi kan ta arbetet vidare.

Mer information om Therese presentation kommer. Till dess kan du läsa hela rapporten 'Samverkansområden för småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen' härPDF.

Therese Holmsten

Therese Holmsten

Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

Studieresan inleds med att vi samlas på Galileo Galilei Airport (PSA) i Pisa. Där möts vi av våra värdar från Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano som under de kommande dagarna tar oss med buss genom Toscanas vackra landskap. Alla upplevelser, mat och boenden utmed färden är förbokade och ingår i det fasta priset. Se fullständigt program på nästa sida. Anmäl

Datum: 16-19 oktober, 2018
Start PSA: kl 13, den 16 oktober
Slut PSA: kl 14, den 19 oktober

Kostnad för helpension: 600 Euro + resa t o r Sverige - Pisa

Obs: Deltagare arrangerar själva sitt färdsätt till och från flygplatsen i Pisa (PSA).

Anmälan

Anmäl ditt intresse till johanna.mactaggart@biosfarprogrammet.se senast den 1 juli. Vid frågor kontakta Johanna MacTaggart, tfn: 070 660 05 07

Flicka blickar ut över en dal med berg runtomkring

”Welcome to Appennino Tosco Emiliano where we engage citizens, businesses and social enterprizes to fully understand the value of the Biosphere Reserve and how it guides us towards a sustainable future!” Filippo Lenzerini

Logotyper för UNESCO och Biosfärprogrammet Sverige.

Studieresan arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige för personer och företag som är verksamma inom besöksnäring och/eller utveckling av samhällsentreprenörskap i något av Sveriges biosfärområden och biosfärkandidatområden.


Biosfärskandidat Voxnadalen har lämnat ifrån sig Unesco-ansökan till regeringskansliet.

Under våren 2018 har ansökan till Unesco om att bilda ett biosfärområde i Voxnadalen färdigställts och överlämnats till Sveriges regering för beredning. Officiellt är det Sverige som nation som lämnar över ansökan till internationella Unesco-sekretariatet i Paris. Först sommaren 2019 väntas ett svar från Unesco. Fram tills dess kommer vi bl.a. att arbeta vidare med en utvecklingsplan och att genomföra olika aktiviteter, så håll utkik här och på Facebook.


Alfta socken odaterad

En förstudie över Vikens by i Alfta

Läs hela rapporten härPDF

Naturvård och hållbar samhällsutveckling på ett nytt sätt!

Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

I biosfärområden arbetar vi med ledorden bevara, utveckla och stödja:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Vägen till att bli ett Biosfärområde

Ovanåkers kommun arbetar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen under åren 2014-2017 för att skapa de närverk och ta fram den kunskap som behövs för att bli utsedd av UNESCO till biosfärområde.

I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 669 uppdelat i 120 länder, varav 16 är transnationella. Alla är utsedda av UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Ljusdals kommun logotyp
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan