Blanketter för bygglov och byggregler

Följande blanketter har flyttats över till e-tjänsteplattformen.

  • Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov
  • Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordning
  • Ansökan om bygglov - teknisk beskrivning
  • Förslag på rivningsplan

Miljö- och byggförvaltningen rekomenderar att du ansöker via e-tjänsten: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov Länk till annan webbplats.. Om du hellre ansöker via blankett finns dessa på samma länk som till e-tjänsten.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR - dataskyddsförordningen. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Senast uppdaterad