Kontakt

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Avfallstrappan Borab
  • Avfallsminimera - se till att inte avfall uppstår, tänk efter före
  • Återanvända - skänka, sälja, köpa sekond-hand, laga
  • Materialåtervinna - lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
  • Energiutvinna - förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
  • Deponera - slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan

Ett hållbart samhälle

En av de första definitionerna av hållbar utveckling lyder så här:
"En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina".

Den första frågan man ska ställa sig när man är på väg att slänga något är: Är det verkligen ett avfall?

Vi kan inte bara tänka på oss själva. Vi måste tänka på kommande generationer också. Idén om hållbarhet bygger på tanken att ett samhälle ska kunna bestå under en lång tid framöver. Ett samhälle som kan överleva länge och fortleva bra och klokt. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Vi sparar därmed också resurser, energi och koldioxidutsläpp.

Kontakt

Kundtjänst BORAB

E-post info@borab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0278-255 22

Senast uppdaterad 2018-10-26 11.23

Tyck till om sidan