Kontakt

Uppläggning av massor

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det "blir över" vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljö- och byggavdelningen.

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs då det är risken för förorening som avgör. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.

Regler

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till miljö- och byggavdelningen. Kontakta miljöinspektören för blankett.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos länsstyrelsen.
  • Om du vill fylla igen myrhål eller områden som är vattenfyllda ska det anmälas till länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Senast uppdaterad 2017-12-04 08.52

Tyck till om sidan