Kontakt

Avgifter för lov och anmälan

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller för olika lov och anmälningar.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) har kommunen rätt att ta ut en avgift för t.ex. prövning av bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov och anmälan. I samband med beslut i alla ärenden skickas det ut en faktura. Avgiften är baserad på åtgärdens omfattning och varierar. Taxan är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige.

Beräkningsunderlaget för bygglov är främst baserat på storleken men även på andra faktorer t.ex. grannhöranden, omfattning, avvikelser från detaljplanen, kulturvärde, ändrad användning, tidsbegränsade bygglov m.m.

Exempel på cirkapriser

Tillbyggnad av bostadshus i en våning under 50 kvm

4 500 kr

Tillbyggnad av bostadshus 50-129 kvm

8 900 kr

Nybyggnad av fritidshus 50-129 kvm

9 000 kr

Komplementbyggnad under 50 kvm

2 300 kr

Komplementbyggnad 50-129 kvm

5 000 kr - 8 000 kr

Nybyggnad av bostadshus under 200 kvm

13 000 kr

Anmälan om eldningsanläggning

890 kr

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 37
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-10-11 10.52

Tyck till om sidan